Bijlage beheer voor salarispakket Pilonweb.nl
Voor de plug-in voor outlook PilonWeb worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. CSN B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door CSN B.V. dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van CSN B.V. houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoongegevens stelt. CSN B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel betreffende de plug-in. Wij raden u aan deze zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18/01/2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u opgegeven zijn of waarvan duidelijk is dat ze ons worden verstrekt om te verwerken.

Welke informatie verzamelen wij:
Wij gebruiken uw emailadres om een koppeling te kunnen maken tussen Outlook en Pilonweb en wij zullen uitsluitend de door u gekozen bijlage(s) uit de email in Pilonweb plaatsen. De verdere inhoud van de email wordt door ons niet gebruikt.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens betreffende de plug-in worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot personeelsgegevens te beperken.

Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

CSN B.V.
De Meente 29a
8121 EV Olst
Telefoon: 0570 – 561840
info@csnad.nl
website: www.csnad.nl